anasayfa / pencere-sey / yazarlar / Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş, Pedagog
Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş, Pedagog

1982’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü’nü bitirmiş 1987’de aynı üniversitenin Çocuk Sağlığı Enstitüsünde Gelişim Nörolojisi Yüksek Lisansı’nı ardından da Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri Doktorası’nı (1993) tamamlamıştır. 1998 yılında doçent, 2013 yılında da profesör unvanını kazanmıştır.

1991’den beri, kurucularından olduğu Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık’da çocuklar ve ana babalara yönelik danışmanlık vermektedir. 

2001’de kurduğu pencere-sey® yayınlarıyla da özellikle okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik çeşitli kitap ve eğitim gereci üretimini sürdürmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışma bölümüne bakabilirsiniz.


yazarın yayınevimizdeki kitapları

yönergeleri izleyelim | peg - düşünme becerileri
Düşünme Becerileri Dizisi’nin üçüncü kitabıdır. Çocuğun bir görevi yerine getirebilmesi için gereken dikkat, yönergeyi bütünüyle algılama, kavrama, akılda tutma, istenilen sıraya dikkat etme, tüm bilgileri birbiri ile ilişkilendirebilme gibi düşünme becerilerinin yanı sıra işitsel ve görsel dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, eğlenceli çalışmaların yer aldığı bir alıştırma kitabıdır.

+ İncele

yönlerle düşünelim | peg - düşünme becerileri
Düşünme Becerileri Dizisi'nin beşinci kitabıdır. Çocuğumuzun nesnelerin uzaydaki konumlarını algılama becerisinin gelişmesini, ileri/geri, yukarı/aşağı, sağ/sol, ana ve ara yönler gibi kavramları çeşitli akıl yürütme çalışmalarında kullanabilecek ölçüde ayrıntılı olarak kavrayabilmesini amaçlayan eğlenceli çalışmalardan oluşmuş bir alıştırma kitabıdır.

+ İncele

haydi çizelim 1 | peg - başlangıç kitapları
Haydi Çizelim 1” çocukların kalem kağıtla tanışmalarını ve karalamadan çizmeye geçmelerini hedefleyen iki alıştırma kitabının birincisidir. Çocuktan istenen belli noktalar arasında istenen yönde çizgiler çizmesi, kesik çizgilerin üzerinden gitmesi, istenen resimleri boyaması gibi görevlerdir.

+ İncele

haydi çizelim 2 | peg - başlangıç kitapları
“Haydi Çizelim 2” karalamadan çizmeye geçmiş olan çocukların bu çizgilerini biraz daha biçimlendirmeyi, yazı yazarken kullanacakları şekillere alışkanlık kazandırmayı hedefleyen bir alıştırma kitabıdır. Çocuktan istenen belli noktalar arasında istenen yönde ya da iki snır arasında çizgi çizmesi, verilen kesik çizgilerin üzerinden gitmesi, modeli kopya etmesi gibi görevlerdir.

+ İncele

uyak bulmaca | peg - baskısı tükenenler
Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt etme becerisini, işitsel dikkat ve işitsel belleği geliştirmek amacıyla tasarlanmış, yap boz şeklinde 60 resim kartından oluşan bir eğitim gerecidir.

+ İncele

uyakları öğrenelim | peg - dil becerileri
“uyakları öğrenelim” Dil Beceriler Dizisi’nin yedinci kitabıdır. Sessel (fonolojik) farkındalık becerisi kazandırıp işitme ve dil becerilerini geliştirmeyi, işitsel belleği, işitsel dikkati güçlendirmeyi, odaklanma, yoğunlaşma becerisini artırmayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi amaçlayan bir çalışma kitabıdır. Uyakların dil, konuşma ve okuma yazmadaki önemi ve pekiştirilme önerileri kitapta yer almaktadır.

+ İncele


 

Copyright © 2014 | pencere-sey®