anasayfa / pencere-sey / yayınevi / fotokopi ve korsana ortak olma
fotokopi ve korsana ortak olma

Değerli anababalar, değerli eğitimciler,

Bilindiği gibi pencere-sey®, çocuk eğitimine özelleşmiş bir yayınevidir. Türkçe’ye özgü pencere eğitim gereçleri tamamen yazarlarımızın ürünüdür. Her yayınevi gibi pencere-sey® de yayınlarının satışından elde edilen gelirle yaşayabilir ve yeni ürünler yayımlayabilmesi ancak bu yolla mümkündür.

Çeşitli okullar, danışma merkezleri vb kurumlardan gelen bilgilerle ürünlerimizin eğitimde kullanıldığını anlıyoruz. Kitaplarımızın tanınıyor, seçiliyor, beğeniliyor yani işe yarıyor, eğitime katkı sağlıyor olduğu sonucunu çıkartıyoruz. Ne var ki çeşitli kurumlarca tercih ediliyor olmanın sevincine, kitaplarımızın tamamen ya da kısmen fotokopi yoluyla çoğaltılarak kullanıldığı yönündeki verilerin getirdiği üzüntü engel olmaktadır.

Ürünlerimizi seçen eğitimci dostlarımızın fotokopi yaparken şunları da düşünmelerini dileriz.

1. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu*’na göre bir kitabın tamamı ya da bir bölümünün fotokopi ile çoğaltılarak kullanılması suçtur. Eğitim kurumunuzun suç olan bir eylemi önlememesi, düşünülmesi bile güç bir durumdur.

2. Bir yayınevinin hayatta kalması, ürünlerini çoğaltması, farklı projeler gerçekleştirmesi bu ürünlerin satın alınmasıyla doğrudan ilişkilidir. Fotokopiyle çoğaltma bu eserlerin maddi kaynağını kurutarak yenilerinin üretilmesini engelleyen bir uygulamadır. Böyle bir uygulama bir eğitim kurumunun eğitim gereçlerini kurutması anlamına gelmektedir.

3. Çocuklarımıza fotokopi ürünler kullandırmak onların da bu uygulamayı kanıksamalarına, doğru ve yasal bir durum gibi içselleştirmelerine neden olacaktır. Takdir edersiniz ki bu eğitimin doğasıyla uyuşmaz.

Bu duyurumuz herhangi bir kişi ya da kurumu hedef almamaktadır. Hatta biliyoruz ki zaman zaman bir psikolojik danışman ya da öğretmen arkadaşımızın tamamen iyi niyetle yaptığı bu uygulamadan yöneticilerin ya da diğer ilgililerin bilgisi bile olmayabilir. Yine aynı şekilde anababalar okulun fotokopi uygulamalarının yanlışlığından haberdar olmayabilir. O nedenle velilerin öğretmenlere ve okul yöneticilerine, okul ve / ya da birim yöneticilerinin çalışma arkadaşlarına uyarısının bize ve sürece yardımcı olacağı kanısındayız.

Ürünlerimizi beğeniyorsanız, yeni ürünler yayımlamayı sürdürmemizi istiyorsanız, yayınevimizin yaşamını sürdürmesini yararlı görüyorsanız fotokopi çekmemenizi ve çekilmesini önlemek üzere çevrenizdekileri uyarmanızı dileriz. Üstelik ürünlerimizin zaten çok pahalı olmaması, ayrıca okullara yapılan çeşitli indirimler de dikkate alındığında fotokopi yapmak gibi etik ve hukuk dışı bir uygulamaya değmeyeceği düşünülebilir.

Bol kitaplı günler dileğiyle.

pencere-sey®


 

Copyright © 2014 | pencere-sey®