anasayfa / pencere danışmanlık / uzmanlar / Dr. Yeşim Kesgül Sercan, Pedagog
Dr. Yeşim Kesgül Sercan, Pedagog

1984’de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü’nü bitirdi. Yüksek Lisansını aynı üniversitenin Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nde Ana Çocuk Sağlığı Programı’nda  “Soyaçekim, anne tutumu, anne ruhsal belirtileri ve çocuk ruhsal belirtilerinin kekemeliğe etkisi” başlıklı teziyle 1988’de tamamladı.

1983-1989 yılları arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri ve Nöroloji Kliniklerinde  konuşma bozuklukları konusunda çalıştı.

1988-1992 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi eğitim Bilimleri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde başladığı İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Doktora Programı’nda “SOI-LA testi P formu’nun güvenilirlik, geçerlilik ve ön norm çalışması” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

1991'de çalışma arkadaşlarıyla birlikte pencere pedagojik psikolojik danışmanlık merkezi’ni kurdu

1992’den itibaren çocuk kitapları hazırlamaya başladı. Kitapları çeşitli yayınevlerinde yayımlandı 2001’de pencere-sey® yayınevinin kurucuları arasında yer aldı halen okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik çeşitli kitap ve eğitim gereci üretimini bu yayınevinde sürdürmektedir. Yayımlanmış 24 ürünü bulunmaktadır.( Yayınları için tıklayınız )Yayınevinin genel yayın yönetmenliğini ve yayın danışmanlığını da sürdürmektedir.

2005-2012 yılları arasında düzenli olarak yayımlanan "Doktor Dergisi"nde "Çocuklarımız İçin" başlıklı bölümü hazırladı. Söz konusu yazıların bir bölümüne, "Yazılarımız " bölümünden ulaşabilirsiniz.Ana-Baba Okulu

İÜ bünyesinde başlatılan “Ana Baba Okulu Projesi’nin gerçekleşmesinde görev aldı, çeşitli dersler verdi. 2011’de Remzi Kitabevi’nden yayımlanan “ANA-BABA OKULU” kitabında “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Anne Babanın Yapabilecekleri” adlı bölümü yazdı.

Meslek hayatı boyunca çeşitli bilimsel dergilerde, günlük dergi ve gazetelerde yazıları, görüşleri yayımlanmış çok sayıda okul öncesi eğitim merkezi ve okullarda konusu ile ilgili seminer ve konferanslar vermiştir.

pencere pedagojik psikolojik danışma merkezi’nde çalıştığı konular

Merkezde başta konuşma bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği olmak üzere çeşitli konularda bireysel danışmanlık vermekte ve özel eğitim çalışmaları yapmakta; özel eğitimini sürdürdüğü çocukların ana babalarıyla da eş zamanlı çalışarak sorunla baş etme eğitimi vermektedir. 

Çocuğun doğal gelişim seyrinde belirgin bir sorun görülmeden önleyicilik adına başvurulduğu durumlarda anne baba adaylarını bilgilendirme, annelik babalık becerilerini geliştirme, erken çocuklukta temel alışkanlıkların (uyku, beslenme, tuvalet) edinilmesinde uygun yolların kullanılması, dil ve konuşma gelişiminin desteklenmesi, okula hazırlıklı olma ve okula başlama süreciyle baş etme, ödev yapma ve okuma alışkanlıklarının kazandırılması, güvenli çocuk yetiştirme, çocuğa sorumluluk verme, sosyalleşme, uygun eğitim gereci seçimi, doğru disiplin yöntemleri gibi konularda danışmanlık vermektedir.

Yukarıda sayılan konularda sorun oluştuğu durumlarda, boşanma vb yaşam olayları söz konusu olduğunda, okul ve öğrenme sorunları ya da farklı nedenlerle çeşitli uyum ve davranış sorunları görüldüğünde bu konular üzerine çocuklarla çalışmakta ve yine ana babalara konuyla baş etmeleri, bu süreçte ve sonrasında duruma uygun yaklaşımları edinmeleri doğrultusunda danışmanlık vermektedir.


 

Copyright © 2014 | pencere-sey®