anasayfa / pencere danışmanlık / uzmanlar / Dr. Yeşim Kesgül Sercan, Pedagog
Dr. Yeşim Kesgül Sercan, Pedagog

1984’de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü’nü bitirdi. Yüksek Lisansını aynı üniversitenin Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nde Ana Çocuk Sağlığı Programı’nda  “Soyaçekim, anne tutumu, anne ruhsal belirtileri ve çocuk ruhsal belirtilerinin kekemeliğe etkisi” başlıklı teziyle 1988’de tamamladı.

1983-1989 yılları arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri ve Nöroloji Kliniklerinde  konuşma bozuklukları konusunda çalıştı.

1988-1992 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi eğitim Bilimleri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde başladığı İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Doktora Programı’nda “SOI-LA testi P formu’nun güvenilirlik, geçerlilik ve ön norm çalışması” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

1991'de çalışma arkadaşlarıyla birlikte pencere pedagojik psikolojik danışmanlık merkezi’ni kurdu

1992’den itibaren çocuk kitapları hazırlamaya başladı. Kitapları çeşitli yayınevlerinde yayımlandı 2001’de pencere-sey® yayınevinin kurucuları arasında yer aldı halen okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik çeşitli kitap ve eğitim gereci üretimini bu yayınevinde sürdürmektedir. Yayımlanmış 24 ürünü bulunmaktadır.( Yayınları için tıklayınız )Yayınevinin genel yayın yönetmenliğini ve yayın danışmanlığını da sürdürmektedir.

2005-2012 yılları arasında düzenli olarak yayımlanan "Doktor Dergisi"nde "Çocuklarımız İçin" başlıklı bölümü hazırladı. Söz konusu yazıların bir bölümüne, "Yazılarımız " bölümünden ulaşabilirsiniz.Ana-Baba Okulu

İÜ bünyesinde başlatılan “Ana Baba Okulu Projesi’nin gerçekleşmesinde görev aldı, çeşitli dersler verdi. 2011’de Remzi Kitabevi’nden yayımlanan “ANA-BABA OKULU” kitabında “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Anne Babanın Yapabilecekleri” adlı bölümü yazdı.

Meslek hayatı boyunca çeşitli bilimsel dergilerde, günlük dergi ve gazetelerde yazıları, görüşleri yayımlanmış çok sayıda okul öncesi eğitim merkezi ve okullarda konusu ile ilgili seminer ve konferanslar vermiştir.

pencere pedagojik psikolojik danışma merkezi’nde çalıştığı konular

Merkezde başta konuşma bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği olmak üzere çeşitli konularda bireysel danışmanlık vermekte ve özel eğitim çalışmaları yapmakta; özel eğitimini sürdürdüğü çocukların ana babalarıyla da eş zamanlı çalışarak sorunla baş etme eğitimi vermektedir. 

Çocuğun doğal gelişim seyrinde belirgin bir sorun görülmeden önleyicilik adına başvurulduğu durumlarda anne baba adaylarını bilgilendirme, annelik babalık becerilerini geliştirme, erken çocuklukta temel alışkanlıkların (uyku, beslenme, tuvalet) edinilmesinde uygun yolların kullanılması, dil ve konuşma gelişiminin desteklenmesi, okula hazırlıklı olma ve okula başlama süreciyle baş etme, ödev yapma ve okuma alışkanlıklarının kazandırılması, güvenli çocuk yetiştirme, çocuğa sorumluluk verme, sosyalleşme, uygun eğitim gereci seçimi, doğru disiplin yöntemleri gibi konularda danışmanlık vermektedir.

Yukarıda sayılan konularda sorun oluştuğu durumlarda, boşanma vb yaşam olayları söz konusu olduğunda, okul ve öğrenme sorunları ya da farklı nedenlerle çeşitli uyum ve davranış sorunları görüldüğünde bu konular üzerine çocuklarla çalışmakta ve yine ana babalara konuyla baş etmeleri, bu süreçte ve sonrasında duruma uygun yaklaşımları edinmeleri doğrultusunda danışmanlık vermektedir.


çizerin yayınevimizdeki kitapları

düşünüp çözelim | peg - düşünme becerileri
Düşünme Becerileri Dizisi’nin dördüncü kitabıdır. Anlama, kavrama, bilgiyi kullanma, akıl yürütme, mantıklı - eleştirel düşünebilme, var olan bilgiyi yeni duruma uyarlayabilme böylece yargıya varma ya da sorun çözme için gereken çok yönlü düşünme ve dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğlenceli çalışmaların olduğu bir alıştırma kitabıdır.

+ İncele

harflerle düşünelim | peg - düşünme becerileri
Düşünme Becerileri Dizisi’nin ikinci kitabıdır. Okuma yazmayı öğrenmiş olan çocuğa, bu becerisini kullanarak daha da geliştirme olanağı verir. Harfler aracığıyla problem çözme, uslamlama, akıl yürütme gibi düşünme becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi amaçlayan çok çeşitli çalışmalardan oluşmuş eğlenceli bir alıştırma kitabıdır.

+ İncele

ne yanlış neden yanlış | peg - düşünme becerileri
Düşünme Becerileri Dizisi’nin ilk kitabıdır. “Ne Yanlış Neden Yanlış”da İki tip çalışma sayfası vardır. 1.Görsel çalışma sayfaları: Bir çok yanlış içeren resimlerden oluşmuştur. 2.Sözel çalışma sayfaları: Görsel çalışma sayfalarının içerdiği konular çerçevesinde çeşitli sözel uslamlama sorular ve alıştırmalarından oluşmuştur.

+ İncele

takvim | peg - düşünme becerileri
Düşünme Becerileri Dizisi'nin altıncı kitabıdır. Çocuğumuzun takvimi; gün, ay, mevsim, yıl, kavramlarını çeşitli akıl yürütme çalışmalarında kullanabilecek ölçüde ayrıntılı olarak kavrayabilmesini, aynı zamanda yönergelere dikkatini yoğunlaştırma, anlama, kavrama, bilgiyi kullanma, akıl yürütme, mantıklı-eleştirel düşünme, var olan bilgiyi yeni duruma uyarlayarak yargıya varma ya da sorun çözme için gereken çok yönlü düşünme ve dil becerilerini geliştirmeyi de hedefleyen bir alıştırma kitabıdır.

+ İncele

yönergeleri izleyelim | peg - düşünme becerileri
Düşünme Becerileri Dizisi’nin üçüncü kitabıdır. Çocuğun bir görevi yerine getirebilmesi için gereken dikkat, yönergeyi bütünüyle algılama, kavrama, akılda tutma, istenilen sıraya dikkat etme, tüm bilgileri birbiri ile ilişkilendirebilme gibi düşünme becerilerinin yanı sıra işitsel ve görsel dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, eğlenceli çalışmaların yer aldığı bir alıştırma kitabıdır.

+ İncele

dinle kavra uygula | peg - dil becerileri
“dinle kavra uygula” Dil Becerileri Dizisi’nin üçüncü kitabıdır. İşitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır. “dinle kavra uygula” da ki çalışmaların hazırlanış amacı, işitsel becerileri özellikle de işitsel dikkat, işitsel bellek ve işitsel ayrımlaştırmayı geliştirmektir.

+ İncele

duy işit dinle kavra | peg - dil becerileri
“duy işit dinle kavra” Dil Becerileri dizisinin ilk kitabıdır. İşitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış, 4 bölümden oluşmuş bir rehber kitaptır. •İlk bölüm: İşitme, işitsel işlemleme süreçleri ve görülebilecek sorunlar üzerinde durulmuş, bu konularda bilgi aktarılmıştır.

+ İncele

ses hece sözcük cümle | peg - dil becerileri
ses hece sözcük cümle” Dil Becerileri Dizisi’nin ikinci kitabıdır. İşitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır. Fonolojik farkındalığı; konuşma seslerini tanımayı, bir sözcüğü oluşturan sesleri ayırt etme yetisini geliştirmeyi, konuşulan ya da yazılı metindeki cümle, sözcük, hece ve sesleri çözümlemeyi, gerektiğinde yeniden harmanlayarak yeni bireşimler oluşturmayı destekleyen alıştırmalardan oluşmuştur.

+ İncele

ABC alfabe | peg - okumayı geliştirme dizisi
“ABC alfabe” Okul öncesi dönemdeki çocuklarımızın harflerle görsel olarak tanışmasını sağlamak üzere hazırlanmış bir eğitim kitabıdır. Harfleri ya da sözcükleri çizme, boyama, harfler ve sözcüklerdeki benzerlikleri-farklılıkları ayırt etme, saklanmış harfleri bulma, eksik harfleri tamamlama, harfleri izleyerek dolambaçları çözme gibi keyifli birçok çalışma sayfasından oluşmuştur.

+ İncele

bulalım çizelim | peg - okumayı geliştirme dizisi
Okuma yazmayı öğrenmekte olan çocuklar için keyifli bir alıştırma kitabıdır. Okuma yazmayı pekiştirmenin yanı sıra dikkat, konsantrasyon, göz el koordinasyonu konularında da geliştirici olacaktır.

+ İncele

bulalım yazalım | peg - okumayı geliştirme dizisi
Okuma yazmayı öğrenmekte olan çocuklar için keyifli bir alıştırma kitabıdır. Okuma yazmayı pekiştirmenin yanı sıra dikkat, konsantrasyon, göz el koordinasyonu konularında da geliştirici olacaktır.

+ İncele

dolambaç | peg - başlangıç kitapları
“Dolambaç”ın her sayfasında karmaşık bir yol, dolambaç (labirent) bulunmaktadır. Çeşitli yollar ve kavşaklar arasında doğru yolu araştırıp bulmaya çalışan çocuklarımızın akıl yürütme / sorun (problem) çözme, el ile yapabilme, el-göz eşgüdümü, uzayda kurallı yönelme, dikkat, görsel bellek becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

+ İncele

haydi çizelim 1 | peg - başlangıç kitapları
Haydi Çizelim 1” çocukların kalem kağıtla tanışmalarını ve karalamadan çizmeye geçmelerini hedefleyen iki alıştırma kitabının birincisidir. Çocuktan istenen belli noktalar arasında istenen yönde çizgiler çizmesi, kesik çizgilerin üzerinden gitmesi, istenen resimleri boyaması gibi görevlerdir.

+ İncele

haydi çizelim 2 | peg - başlangıç kitapları
“Haydi Çizelim 2” karalamadan çizmeye geçmiş olan çocukların bu çizgilerini biraz daha biçimlendirmeyi, yazı yazarken kullanacakları şekillere alışkanlık kazandırmayı hedefleyen bir alıştırma kitabıdır. Çocuktan istenen belli noktalar arasında istenen yönde ya da iki snır arasında çizgi çizmesi, verilen kesik çizgilerin üzerinden gitmesi, modeli kopya etmesi gibi görevlerdir.

+ İncele

haydi dikkat | peg - başlangıç kitapları
“Haydi Dikkat! (benzerlik-farklılık)”, dikkat ve görsel algı yetisini geliştirmek için tasarlanmış bir alıştırma kitabıdır. Çocuğun çeşitli şekiller, renkler, desenler, harfler, sayılar, sözcükler vb. arasındaki görsel benzerlikleri ve farklılıkları tanıyıp ayırt etmesi istenmektedir.

+ İncele

haydi dikkat 2 | peg - başlangıç kitapları
“Haydi Dikkat! 2 (zıtlıklar)”, dikkat ve görsel algı yetisini geliştirmek için tasarlanmış bir alıştırma kitabıdır. Çocuğun, boyut, miktar, duruş, durumla ilgili büyük-küçük, uzun-kısa vb. kavramları karşıtlarıyla birlikte tanıması, ayırt etmesi hedeflenmiştir.

+ İncele

sayılara alışalım | peg - baskısı tükenenler
“Sayılara Alışalım” sayılarla tanışmış olan çocukların bunları kullanarak çeşitli alıştırmalar yapmasını, sayma, toplama ve çıkarmanın temel mantığını kavramasını, matematik problemiyle tanışmasını hedefleyen bir matematik kitabıdır.

+ İncele

sayılarla tanışalım | peg - baskısı tükenenler
“Sayılarla Tanışalım” çocukları sayılarla eğlenceli bir şekilde tanıştırmayı hedefleyen bir matematik kitabıdır. Sayıları ifade eden şekillerin farkına varmak, tanımak, eşlemek, saymak, yazmak gibi alıştırmalar içerir.

+ İncele

açmaca küçük harfler | peg - baskısı tükenenler
Çocuklarımızın görsel belleğini güçlendirmek, görsel dikkatini pekiştirmek, dikkati odaklama ve yoğunlaştırma yetilerini geliştirmek, görsel ipuçlarını kullanarak nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt etme alışkanlığı kazanmalarını, aynı zamanda harflerle tanışmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

+ İncele

ses bulmaca | peg - baskısı tükenenler
İşitsel becerileri; işitsel dikkat, işitsel ayrımlaştırma, işitsel belleği görsel ipuçlarının yardımıyla geliştirmek, harflerin seslerine duyarlılık oluşturmak ve pekiştirmek amacıyla tasarlanmış yap boz şeklinde 30 resim kartı ve 30 ses (harf) kartından oluşan bir eğitim gerecidir.

+ İncele

açmaca büyük harfler | peg - baskısı tükenenler
Çocuklarımızın görsel belleğini güçlendirmek, görsel dikkatini pekiştirmek, dikkati odaklama ve yoğunlaştırma yetilerini geliştirmek, görsel ipuçlarını kullanarak nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt etme alışkanlığı kazanmalarını, aynı zamanda harflerle tanışmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

+ İncele

ad bulmaca | peg - baskısı tükenenler
Görsel belleği ve görsel dikkati geliştirmenin yanı sıra okumaya hazırlanan çocukların bu becerilerini pekiştirmek, keyifle çalışmalarını sağlamak amacıyla yap boz şeklinde hazırlanmış 64 resim kartı ve 64 ad kartından oluşan bir eğitim gerecidir.

+ İncele

aklında tut | peg - geliştiren kitaplar
“aklında tut” sözel işitsel belleği geliştirmek amacıyla hazırlanmış alıştırmalar içeren bir çalışma kitabıdır. Bu çalışmalar aynı zamanda dikkat ve işitsel algı başta olmak üzere diğer bilişsel yetilerin de geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

+ İncele

okuyorum anlıyorum yapıyorum | peg - okumayı geliştirme dizisi
Okumayı Geliştirme Dizisi’nin beşinci kitabıdır. okuyorum anlıyorum yapıyorum’ da temel amaç, okumayı yeni öğrenen çocuğun bu becerisini pekiştirmek ve okumanın “anlama” dönüştüğünü görmesini sağlamaktır.

+ İncele


 

Copyright © 2014 | pencere-sey®