anasayfa / pencere danışmanlık / uzmanlar / Prof. Dr. Mustafa Sercan, Psikiyatr
Prof. Dr. Mustafa Sercan, Psikiyatr

1981'de İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda tamamladı (1987). Askerlik görevini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Girne Asker Hastanesi'nde tamamladı (1987-1989). 1991'de psikiyatri doçenti unvanını kazandı. 1989 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başladığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1993 yılında Klinik Şef Yardımcılığı'na yükseldi, 1993-1996 ve 1999-2007 dönemlerinde Adli Psikiyatri Birimi'nde Klinik Şef Yardımcısı, 1996–1999 döneminde İntihara Müdahale, Danışma ve Araştırma Terminali sorumlusu olarak çalıştı. 2007'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı'na atandı, 2008'de psikiyatri profesörlüğü'ne yükseltildi, bu üniveristedeki görevini 2015 yılında emekli oluncaya dek sürdürdü. Ekim 2016'dan itibaren Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. 
Mesleki ve bilimsel çalışmaları, depresyon, ruhsal travma, etik, adli psikiyatri ve konuşma bozuklukları alanlarında yoğunlaşmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Dergi editörlüğü (Nöropsikiyatri Arşivi / 1996-2000) yapmıştır. Bölüm yazarlığı, bölüm çevirmenliği, editörlük, çeviri editörlüğü yaptığı kitaplar vardır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda çok sayıda bildiri ve konferans vermiştir.

TND (Türk Nöropsikiyatri Derneği) üyesidir. Bu dernekte 1990 - 1996 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği, 2012- 2014 yılları arasında İkinci Başkanlık, 2014 -2016 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

TPD (Türkiye Psikiyatri Derneği) kurucu üyesidir. TPD Kurucu Merkez Yönetim Kurulu üyeliği (1995-1996), İstanbul Şubesi İkinci Başkanlığı (1998–2000), Genel Başkan Yardımcılığı (2002–2005), Bolu Şubesi Başkanlığı (2007–2009 ve 2011-2013), Etik Kurul üyeliği görevlerini yerine getirmiş, 2005-2011 arasında Merkez Onur Kurulu üyeliği, 2009-2016 arasında Psikiyatri Yeterlik Kurulu Başkanlığında bulunmuştur. Halen Yeterlik Kurulu Akreditasyon Alt Kurulu üyesidir.

Kurucularından olduğu ve 1991'den itibaren özel mesleki uygulamalarını sürdürdüğü Psikolojik ve Pedagojik Danışma Merkezi'nden 2007 yılında üniversite öğretim üyeliği görevine atanması nedeniyle ayrılmıştır.


 

Copyright © 2014 | pencere-sey®