<BGSOUND src="http://www.pencere-sey.com/muzik/yiruma1.mp3" loop=infinite>


Sorun tanımında çoğulcu bakış, çözümde işbirlikçi anlayış

Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık Pedagog Dr. Yeşim Kesgül Sercan, Pedagog Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş, ve Prof. Dr. Mustafa Sercan tarafından 1991'de kurulmuş, 2001'de Klinik Psikolog Dr. Nilgün Peker'in de katılımıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür.

Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık ekibi, kendi uygulamaları için hazırladıkları gereçleri herkesin kullanımına sunma amacıyla 2001'de kendi yayınevini kurarak üstlendikleri misyonu genişletmeyi amaçlamıştır.

Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık'ta insanın biyolojik, ruhsal ve toplumsal bir bütünlük olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, başvuranlarının sorunlarını çok yönlü ele alma yönelimi ilke edinilmiştir. Sorunların tanınmasında merkezimizdeki uzmanlar kendi uzmanlık alanlarının bilgi ve gereçleri (çeşitli test ve inceleme yöntemleri) yanında, başta çocuğun ailesi, okulu, öğretmenleri vb yakın çevresi olmak üzere çeşitli kişilerle bilgi alışverişinde bulunur, gerektiğinde başta tıp uzmanları olmak üzere farklı alanlardan uzmanlarla danışmanlık ve işbirliği ilişkisi içinde olurlar. Sorunları, yetkin oldukları yöntemleri kişinin gereksinimlerine ve yapabildiklerine uyarlayarak çözmeye girişirler ve bu süreçte de yine tanıma aşamasında olduğu gibi gerekli işbirliğini ihmal etmezler.

 

Copyright © 2014 | pencere-sey®